« Religioner på marsj - 500-1000 »

book

»Religioner på marsj” heter dette bindet. Det betyr ikke at de religionene det siktes til, er hovedemnet i boken. Men et navn skal barnet ha, og et typisk trekk, som forener øst og vest i denne perioden fra 500 til 1000, er uten tvil den bestemmende innflytelsen de store verdensreligionene fikk øve på den politiske og kulturelle utviklingen.

Details

Series Aschehougs Verdenshistorie #4
Language Norwegian
Year H. Aschehoug & Co., 1983
First Published 1983
ISBN 82-03-10588-2

Information was most recently updated Sun Oct 2 11:15:19 2022