«Bara en trumpetare»

movie ..

Från 'Den Stora Beredskapsboxen'

First Published 1938

Cast