«Av Oter-patruljens saga» Sven Høidal

book

Tekst forsatsblad "1946 Til Aage fra oss som er friskere"

Author Sven Høidal
Year Windju Simonens Forlag, 1946