«65, 66 och jag»

movie ..

Från 'Den Stora Pilsnerboxen vol. 1'

This Edition 2013
First Published 1936

Cast