«Augustas Lilla Felsteg»

movie ..

Från 'Den Stora Pilsnerboxen vol. 1'

This Edition 2013
First Published 1933
IMDB ID. tt0023771

Cast