« By og blokk, dugnad og rock - 26 Oslo-filmer fra 1961-1982 »

movie

Fra 1947 til 1982 ble det laget 160 oslofilmer, kortfilmer fra byens liv og historie, som ble vist som forfilm på oslokinoene. Filmene skulle informere om hva som skjedde i byen og bidra til en felles bykultur. Prosjektet med oslofilmene ble satt i gang av Oslo Kinematografers mangeårige sjef, Kristoffer Aamot (1889-1955). Han var en ruvende skikkelse i etterkrigstidens norske film-og kulturliv. Kristoffer Aamots visjon med oslofilmene var å bidra til det identitetsskapende arbeidet etter krigen samt å gjøre kommende generasjoner kjent med Oslo bys historie og utvikling.

By og blokk, dugnad og rock er den tredje og siste dvd-utgaven med oslofilmer. I 2005 kom de første filmene ut: By og gate, buss og trikk. I 2006 kom By og mark, fjord og park.

By og blokk, dugnad og rock markerer fullføringen av Kristoffer Aamots visjon om å spre kunnskap om Oslo bys utvikling og gjøre disse flotte kortfilmene tilgjengelige også for ettertiden.

Details

Year 2007
First Published 1947

Information was most recently updated Sun Sep 25 02:20:37 2022