« By og gate, buss og trikk - 24 Oslo-filmer fra 1948-1958 »

movie

Fra 1947 til 1982 ble det laget 160 Oslo-filmer, kortfilmer fra byens liv som ble vist som forfilm på kino. Filmene skulle informere borgerne om hva som skjedde i byen og bidra til en felles bykultur. Samtidig var de også ment som et arkiv med levende bilder for ettertiden.

Og det er slik disse filmene har en enestående verdi i dag. By og gate buss og trikk inneholder 24 filmer fra 1948-58, tiåret for gjenoppbyggingen etter krigen. Vi følger bylivet i Oslo - en by i stadig forandring: utbyggingen av drabantbyene, det travle gatelivet med trikker og busser, folkebadene, skolene og kolonihagene. Filmene gir et levende bilde av byen som den en gang var, og fremdeles drar vi kjensel på gater, plasser og bygninger. Mange kjente regissører sto bak Oslofilmene, noe som gjør at de også har høy kunstnerisk kvalitet.

Details

Year 2005
First Published 2005

Information was most recently updated Sun Sep 25 02:20:40 2022