«1984»

book ..

Få av etterkrigstidens bøker har vakt slik oppsikt som George Orwells framtidsroman 1984, som utkom i 1949. Med sin avsløring av det totalitære system og sitt forsvar for individets rett er den like aktuell, selv om det magiske årstallet for lengst er passert. Handlingen er lagt til et mørkt og dystert bysamfunn, en framtidsversjon av London, hvor Store Bror alltid ser deg og Tankepolitiet leser innbyggernes tanker. Hovedpersonen Winston Smith befinner seg i stor fare. Hans hukommelse fungerer fortsatt, stikk i strid med styresmaktenes retningslinjer. For deres mål er intet mindre enn å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og framtid.

Original title Nineteen Eighty-Four
Author George Orwell
This Edition 1983
First Published 1950
Published by Den Norske Bokklubben
ISBN 82-525-1168-6