« 13 Noveller for Film » Arve Moen

book

Denne boken er kommet i stand som resultat av en konkurranse som I-film og Bokklubben arrangerte våren 1964. Hensikten var å bringe fram noveller, fortellinger eller skisserte synopsis som egnet seg for filmatisering. En lignende konkurranse i Sverige hadde gitt det vellykkede resultat at flere av konkurranseutkastene ble filmet.

Juryen — som bestod av Per W. Bistrup, l-film, Kjell Berger, Bokklubben og undertegnede — hadde utelukkende til oppgave å utpeke de best egnede filmsusjettene, men Bokklubben på sin side var interessert i å trykke de bidragene til konkurransen som også hadde sin egen litterære verdi. Det utvalget som her presenteres står således helt og fullt for Bokklubbens regning.

Details

Language Norwegian
Author Arve Moen
Year Den Norske Bokklubben, 1965
First Published 1965
ISBN 9781986533416
Amazon ID 1986533417
Goodreads ID 23385583
Open Library ID OL27769323M

Information was most recently updated Sun Oct 2 11:04:36 2022