«Bokföring - Praktisk Handbok med Konteringsexempel»

book ..

Author Dahlin; Lotta Björn Lundén
This Edition 2000
Published by Björn Lundén Information
ISBN 91-7027-240-9